Kategorije

Filteri


   
04.12.2023

Motiv: alpska strižibuba Kataloški broj: 944 Zupčanje: 13 3/4 Nominalna vrijednost: 1,10 КМ Tiraž: 10 000

1,10 KM
Detaljnije
04.12.2023

Motiv: hrastova strižibuba Kataloški broj: 945 Zupčanje: 13 3/4 Nominalna vrijednost: 1,10 КМ Tiraž: 10 000

1,10 KM
Detaljnije
04.12.2023

Motiv: bukova strižibuba Kataloški broj: 946 Zupčanje: 13 3/4 Nominalna vrijednost: 1,10 КМ Tiraž: 10 000

1,10 KM
Detaljnije
04.12.2023

Motiv: buba nosorog Kataloški broj: 947 Zupčanje: 13 3/4 Nominalna vrijednost: 1,10 КМ Tiraž: 10 000

1,10 KM
Detaljnije
04.12.2023

Naziv izdanja: Zaštita prirode Datum izdanja: 04.12.2023. Autor: Božidar Došenović Vrsta izdanja: prigodno Tehnika štampanja: višebojni ofset Šalterski tabak: 20 Papir: muflep 100g Štamparija: Blicdruk, Sarajevo

22,00 KM
Detaljnije
04.12.2023

Tvrdokrilci (red Coleoptera) predstavljaju najbrojniju grupu insekata i uopšte svih živih organizama na planeti, sa oko 400.000 do sada opisanih vrsta. Ovim poštanskim izdanjem predstavljamo nekoliko zaštićenih vrsta tvrdokrilaca. Nekima od njih prijeti i rizik od izumiranja u prirodi. Rosalia alpina Linnaeus, (Alpska strižibuba) naseljava područje od južne Švedske do Balkanskog poluostrva, pa sve do Кavkaza, odnosno Sirije i Palestine. Odrasle jedinke se pojavljuju od sredine jula do sredine avgusta. Mogu se naći tokom sunčanih dana na trulim ili oborenim stablima. Ženka polaže jaja u bukovim stablima. Razvoj larvi nije dobro poznat, ali se zna da ukupni razvoj u ovim područjima traje 3-4 godine. Cerambyx cerdo Linnaeus, (Hrastova strižibuba) je palearktička vrsta čiji se areal smanjuje, posebno na sjevernim područjima Evrope. Nastanjuje gotovo cijelu Republiku Srpsku u područjima u kojima su prisutne hrastove šume. U pravilu se pojavljuje na usamljenim i osunčanim stablima. Ženka polaže jaja na starim hrastovim stablima, a larve se hrane dijelovima stabla. Razvoj traje 3-4 godine. Adulti se pojavljuju obično od sredine maja do sredine juna. Morimus funereus Mulsant (Bukova strižibuba) nastanjuje šire područje Evrope i često je prisutna u listopadnim šumama u Republici Srpskoj. Razvoj do adultnog stadijuma traje 3-4 godine. Odrasle jedinke se mogu naći od aprila do avgusta. Tipično stanište bukove strižibube su bukove šume. Prehranjuje se drvnom masom različitih drvenastih vrsta, a poznato je i da se hrane sokovima drvenastih vrsta. Ženke odlažu jaja na bukvama, u jamice koje izdube čeljustima. Adulti su slabo pokretne životinje životnog vijeka oko dvije godine. Oryctes nasicornis (Buba nosorog) nastanjuje palearktičku regiju, osim britanskih ostrva. Preferira listopadne šume, smještene uz obale rijeka i iznad livada. Sklonište često pronađu u kori drveta i drugim sličnim mjestima. Živi na drveću, u dupljama, a velike larve mogu se naći u trulim panjevima. Prilično su dobri letači i zabilježeni su preleti od više desetina kilometara bez predaha. Glava mužjaka ukrašena je karakterističnim i impresivnim, relativno velikim i povijenim rogom.

6,40 KM
Detaljnije

<<   <   1   >   >>