Unos kartičnih podataka


Kontrolni broj po tipu kartice

• MasterCard – tri cifre
• Maestro – neke kartice nemaju, a neke imaju kontrolni broj od tri cifre
• Visa – tri cifre

Trocifreni kontrolni broj otisnut je na poleđini kartice u prostoru za potpis kao zadnja desna grupa cifara.
Kontrolni broj je trocifreni ili četverocifreni broj otisnut na kartici, koji se ne pohranjuje na magnetskoj traci kartice niti se pojavljuje na računima i potvrdama trgovaca.
Kontrolni broj služi kao dokaz da fizički posjedujete karticu u trenutku online kupovine i smanjuje mogućnost zloupotrebe.
Položaj kontrolnog broja ovisi o kartici.
Za izabranu karticu unesite odgovarajući kontrolni broj prema sljedećim uputama.
Prilikom plaćanja MasterCard, Maestro ili Visa karticama potrebno je upisati trocifreni broj (posljednja desna grupa od 3 cifre) koji je otisnut na poleđini kartice u potpisnom polju.
Ako na Maestro kartici nije otisnut kontrolni broj, njegov upis nije obvezan.

Ime i prezime

• upisuju se tačno kao na kartici, ali bez afrikata (č, ć, đ, š, ž)

Adresa, mjesto, poštanski broj, država

• upisuju se tačno kako su napisani na računu koji kupac prima od kartičara, ali bez bez afrikata (č, ć, đ, š, ž)