Popusti


Prilikom kupovine filatelističkog sadržaja moguće je ostvariti i popuste na jedan od načina:

1. Jednokratna prodaja - ukoliko vaša jednokratna kupovina premašuje iznos od 1000 BAM, u mogućnosti smo da vam odobrimo sledeći popust na kupovinu:

Iznos/KM (BAM) Popust
1000 – 2000 5 %
2001 – 6000 10 %
6001 – 10 000 15 %
Preko 10 001 20 %


2. Ugovorna prodaja - agenti za prodaju poštanskih maraka i vrijednosnica, filatelistička udruženja, filatelistički trgovci, koji poštanske marke i vrijednosnice, žele kupovati na godišnjem nivou mogu ostvariti određene popuste uz sklapanje ugovornog odnosa.