Kategorije

Filteri


   
01.07.2011.

Motiv: Dizel hidraulična lokomotiva 720 Kataloški broj: 539 Zupčanje: 13 3/4 Nominalna vrijednost: 0.90 KM Tiraž: 20 000

0,90 KM
Detaljnije
01.07.2011.

Motiv: Dizel hidraulična lokomotiva JZ 740 Kataloški broj: 540 Zupčanje: 13 3/4 Nominalna vrijednost: 0.90 KM Tiraž: 20 000

0,90 KM
Detaljnije
01.07.2011.

Motiv: Četverodijelni dizel motorni voz JŽ 802.0/802.5 Kataloški broj: 541 Zupčanje: 13 3/4 Nominalna vrijednost: 0.90 KM Tiraž: 20 000

0,90 KM
Detaljnije
01.07.2011.

Motiv: Trodijelni dizel motorni voz JŽ 801/806 Kataloški broj: 542 Zupčanje: 13 3/4 Nominalna vrijednost: 0.90 KM Tiraž: 20 000

0,90 KM
Detaljnije
01.07.2011.

Motiv: Dizel hidraulične lokomotive sa inventarnim brojevima 077,096,097,098 Kataloški broj: 543 Zupčanje: 13 3/4 Nominalna vrijednost: 3.00 KM Tiraž: 20 000

3,00 KM
Detaljnije
01.07.2011.

Naziv izdanja: Dizel lokomotive i motorni vozovi uskog kolosjeka u RS Datum izdanja: 01.07.2011. Autori: mr Božidar Došenović i Nebojša Đumić Vrsta izdanja: prigodno Tehnika štampanja: višebojni ofset Šalterski tabak: 8+1 i blok Papir: muflep 100g Štamparija: Forum, Novi Sad

7,20 KM
Detaljnije
01.07.2011.

Naziv izdanja: Dizel lokomotive i motorni vozovi uskog kolosjeka u RS Datum izdanja: 01.07.2011. Autori: mr Božidar Došenović i Nebojša Đumić Vrsta izdanja: prigodno Tehnika štampanja: višebojni ofset Šalterski tabak: 8+1 i blok Papir: muflep 100g Štamparija: Forum, Novi Sad

7,20 KM
Detaljnije
01.07.2011.

Naziv izdanja: Dizel lokomotive i motorni vozovi uskog kolosjeka u RS Datum izdanja: 01.07.2011. Autori: mr Božidar Došenović i Nebojša Đumić Vrsta izdanja: prigodno Tehnika štampanja: višebojni ofset Šalterski tabak: 8+1 i blok Papir: muflep 100g Štamparija: Forum, Novi Sad

7,20 KM
Detaljnije
01.07.2011.

Naziv izdanja: Dizel lokomotive i motorni vozovi uskog kolosjeka u RS Datum izdanja: 01.07.2011. Autori: mr Božidar Došenović i Nebojša Đumić Vrsta izdanja: prigodno Tehnika štampanja: višebojni ofset Šalterski tabak: 8+1 i blok Papir: muflep 100g Štamparija: Forum, Novi Sad

7,20 KM
Detaljnije

<<   <   1 2   >   >>