Kategorije

Filteri


   
20.09.2013.

Motiv: Veliki potkovičar Kataloški broj: 603 Zupčanje: 13 3/4 Nominalna vrijednost: 0,90 KM Tiraž: 20 000

0,90 KM
Detaljnije
20.09.2013.

Motiv: Dugouhi večernjak Kataloški broj: 604 Zupčanje: 13 3/4 Nominalna vrijednost: 0,90 KM Tiraž: 20 000

0,90 KM
Detaljnije
20.09.2013.

Motiv: Južni potkovičar Kataloški broj: 605 Zupčanje: 13 3/4 Nominalna vrijednost: 0,90 KM Tiraž: 20 000

0,90 KM
Detaljnije
20.09.2013.

Motiv: Dugokrili ljiljak Kataloški broj: 606 Zupčanje: 13 3/4 Nominalna vrijednost: 0,90 KM Tiraž: 20 000

0,90 KM
Detaljnije
20.09.2013.

Naziv izdanja: Fauna - šišmiši Datum izdanja: 20.09.2013. Autori: mr Božidar Došenović i Nebojša Đumić Vrsta izdanja: prigodno Tehnika štampanja: višebojni ofset Šalterski tabak: 20+5 Papir: muflep 100g Štamparija: Forum, Novi Sad

18,00 KM
Detaljnije
20.09.2013.

Slijepi miševi, šišmiši, netopiri, ili ljiljci (Chiroptera) su red sisara koje karakteriše sposobnost aktivnog leta i eholokacije. Кrila su im od kože koja je čvrsto razapeta između dugih prstiju njihovih šaka i zglobova. Slijepi miševi obično love noću, a odmaraju se tokom dana, viseći naglavačke u pećinama, šupljem drvetu, ili zgradama. Postoji oko 1.100 vrsta slepih miševa na svijetu, što čini petinu ukupnog broja klasifikovanih vrsta sisara.[ Generalno obilježje šišmiša je niska stopa razmnožavanja. U najvećem broju slučajeva, ženka koti samo jednom godišnje jedno mladunče. Mnoge vrste šišmiša su ugrožene. Veliki potkovičar (Rinolophus ferrumequinum) Staništa su im prije svega u južnoj Evropi, Francuskoj i južnoj Engleskoj. U srednjoj Evropi najveća postojeća kolonija nalazi se uz gornji tok Rajne. Dužina od 7 centimetara bez repa i rasponom krila do 40 centimetara, čini ga najvećom vrstom svoje porodice u Evropi. Lako ga je prepoznati po veličini i izraženom „sedlu“ na njušci koje ima oblik potkovice, po čemu su i dobili ime. Ljeti nastanjuju tople tavane, crkvene tornjeve, ruševine i pećine. Od početka oktobra pa do kraja aprila povlače se u napuštene rudnike, pećine ili druge podzemne prostore sa visokim procentom vlage na zimovanje. Dugouhi večernjak (Myotis myotis Borkhausen) Rasprostranjen je na teritoriji gotovo čitave Evrope, ali u posljednjih 20 do 30 godina gustina njegovih populacija je opala za 80%.Zimske kolonije ove vrste borave u pećinama i jamama, dok se ljetne kolonije najčešće pronalaze u potkrovljima i zapuštenim kućama i zgradama, ali i u pećinama i šupljim deblima. Ovo je prilično osjetljiva vrsta koja napušta boravište radi bilo kojeg oblika uznemiravanja. Dugouhi večernjak je jedna od najvećih vrsta ovog roda. Autori: Nebojša Đumić i mr Božidar Došenović Stručna saradnja: Republički zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa Izdavač: Pošte Srpske a.d. Banja Luka

3,30 KM
Detaljnije
20.09.2013.

Slijepi miševi, šišmiši, netopiri, ili ljiljci (Chiroptera) su red sisara koje karakteriše sposobnost aktivnog leta i eholokacije. Кrila su im od kože koja je čvrsto razapeta između dugih prstiju njihovih šaka i zglobova. Slijepi miševi obično love noću, a odmaraju se tokom dana, viseći naglavačke u pećinama, šupljem drvetu, ili zgradama. Postoji oko 1.100 vrsta slepih miševa na svijetu, što čini petinu ukupnog broja klasifikovanih vrsta sisara. Generalno obilježje šišmiša je niska stopa razmnožavanja. U najvećem broju slučajeva, ženka koti samo jednom godišnje jedno mladunče. Mnoge vrste šišmiša su ugrožene. Južni potkovičar (Rhinolophus euryale) Vrsta je rasprostranjena u južnom dijelu Evrope, a najsjeverniji raspon uključuje Slovačku, sjevernu Italiju i južnu Francusku. U posljednje vrijeme zabilježeno je veliko smanjenje populacija. Ova vrsta se sreće u šumovitim područjima, preferira kraška staništa sa brojnim pećinama. Ljeti zalazi u potkrovlja i tornjeve. Zimu provodi u pećinama i tunelima sa temperaturom oko 10ºS. Često se može naći zajedno sa drugim vrstama potkovičara. Iz svojih skrovišta izlijeću u kasni sumrak. Dugokrili ljiljak (Miniopterus schreibersii) Rasprostranjen je na Pirinejskom poluostrvu, srednjoj i južnoj Francuskoj, zapadnim Alpima, Italiji, Balkanskom poluostrvu i sredozemnim ostrvima.Ovo je jedina evropska vrsta iz roda Miniopterus. Živi uglavnom u otvorenim i brdovitim krajevima i pretežno je pećinska vrsta. Danju boravi u različitim pukotinama stijena i napuštenim rudnicima. Izrazito je kolonijalna vrsta. Nalazi se u kategoriji „gotovo ugrožena vrsta“, prema Crvenoj listi Međunarodne unije za zaštitu prirode (IUCN). Autori: Nebojša Đumić i mr Božidar Došenović Stručna saradnja: Republički zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa Izdavač: Pošte Srpske a.d. Banja Luka

3,30 KM
Detaljnije

<<   <   1   >   >>