Kategorije

Filteri


   
05.12.2019.
0,90 KM
05.12.2019.
0,90 KM
05.12.2019.
0,90 KM
05.12.2019.
0,90 KM
05.12.2019.
7,20 KM
05.12.2019.
3,30 KM
05.12.2019.
3,30 KM
05.12.2019.

Motiv: Smuđ Kataloški broj: 808 Zupčanje: 13 3/4 Nominalna vrijednost: 0.90 KM Tiraž: 15 000

0,90 KM
Detaljnije
05.12.2019.

Motiv: Som Kataloški broj: 809 Zupčanje: 13 3/4 Nominalna vrijednost: 0.90 KM Tiraž: 15 000

0,90 KM
Detaljnije
05.12.2019.

Motiv: Mrena Kataloški broj: 810 Zupčanje: 13 3/4 Nominalna vrijednost: 0.90 KM Tiraž: 15 000

0,90 KM
Detaljnije
05.12.2019.

Motiv: Bandar Kataloški broj: 811 Zupčanje: 13 3/4 Nominalna vrijednost: 0.90 KM Tiraž: 15 000

0,90 KM
Detaljnije
05.12.2019.

Naziv izdanja: Fauna Datum izdanja: 05.12.2019. Autor: mr Božidar Došenović Vrsta izdanja: prigodno Tehnika štampanja: višebojni ofset Šalterski tabak: 4x2 Papir: muflep 100g Štamparija: Forum, Novi Sad

7,20 KM
Detaljnije
05.12.2019.

Sava je rijeka u našoj sjevernoj Bosni i Hercegovini i najveća od svih rijeka u zemlji. Nastaje spajanjem rijeka Save Dolinke i Save Bohinjke u blizini kod Lancova u Sloveniji. U Savi žive sve vrste slatkovodnih riba kao što su; mrena, škobalj, plotica, som, štuka, mladica, grgeč, smuđ, bandar itd. Mrena je stanovnik tekućih čistih voda i naseljava dijelove riječnih tokova sa jakom vodenom strujom. Zbog toga ima snažno valjkasto tijelo sa velikom glavom i malim očima. Leđa su maslinasto zelena, bokovi svjetliji i stomak bijel. Leđno i repno peraje je veliko, usne mesnate, a donja usna nejasno podijeljena na tri dijela. Na gornjoj usni nalaze se dva para brčića. Hrani se puževima, školjkama, insektima, crvima, ikrom i sitnijom ribom. Aktivna je noću. Mrene obično dostignu dužinu od 30 do 90 cm i težinu do 8,5 kg. Mrijesti se u maju i junu na šljunkovitoj podlozi u manjim pritokama većih rijeka. Mrena je cijenjena u sportskom ribolovu. Bandar je rasprostranjen u nizijskim vodama kako u tekućim tako i u stajaćim. Hrani se larvama insekata, račićima, malim ribama, kao i drugim vodenim beskičmenjacima. Odrasli bandar je grabljivica koja proždire mlade ribe drugih vrsta, kao i svoje. Кod nas dostiže maksimalnu težinu do 0,8 kg. Mrijesti se u martu i aprilu, boravi na dubinama do 2 m oko podvodnih prepreka, panjeva i kamenja. Bandar je riba zbijenog oblika sa većom glavom u odnosu na tijelo. Prekriven je sitnom krljušti koja je čvrsto pričvršćena za tijelo. Ima dva leđna peraja, leđa su maslinasto zelena, bokovi žućkasto zeleni, a stomak bijel. Preko bokova ima od 6 do 9 poprečnih tamnih linija. Usta su velika sa tankim zubima. Autor: mr Božidar Došenović Saradnja: Duško Bogdanović i dipl. biolog Biljana Bogdanović Izdavač: Pošte Srpske a.d. Banja Luka

3,30 KM
Detaljnije
05.12.2019.

Sava je rijeka u našoj sjevernoj Bosni i Hercegovini i najveća od svih rijeka u zemlji. Nastaje spajanjem rijeka Save Dolinke i Save Bohinjke u blizini kod Lancova u Sloveniji. U Savi žive sve vrste slatkovodnih riba kao što su; mrena, škobalj, plotica, som, štuka, mladica, grgeč, smuđ, bandar itd. Smuđ pripada familiji Percidae (grgeči), vrsta Sander Lucioperca. Кod nas živi u velikim rijekama na velikim dubinama kao što su Sava i Drina u donjim tokovima. Tijelo smuđa je vretenasto izduženo, sa relativno malom glavom. Boja tijela i leđa su zelenosiva sa 8 do 12 poprečnih mrkozelenih pruga, bokovi srebreni, a stomak bijel. Ima dva leđna peraja, prednje sa 13 do 14 oštrih koštanih žbica i zadnje sa 20 do 22 mekih žbica. Repno peraje je veliko, usta velika sa oštrim zubima. Odličnog je vida i čula mirisa. Izraziti noćni grabljivac, može narasti do 18 kg. Smuđ se mrijesti u proljeće, zavisno od temperature vode u već pripremljena gnijezda koja sve vrijeme posle mrijesta čuva mužjak. Jako je cijenjena riba za konzumnu upotrebu i za sportski ribolov. Som pripada familiji Siluridae, vrsta Silurus Glanis. Som je naša najveća riba, raste do 3 metra dužine i 150 kg težine. Rasprostranjen je u svim našim većim rijekama i jezerima. Tijelo mu je prekriveno sa sluzi bez krljušti sa izrazito velikom spljoštenom glavom, malim očima i jakim vilicama punih sitnih zuba. Na donjoj vilici nalaze se četiri kraća brčića koji imaju funkciju čula dodira. Boja tijela je tamna, bokovi maslinasto zeleni, a stomak bijeli. Mrijesti se u maju i junu polažući ikru u gnijezdo na korijenju koju čuva mužjak od manjih grabljivaca. Izrazit je noćni grabljivac i lovi u svim dubinama. Preko dana boravi u najvećim dubinama skrivajući se iza panjeva itd. Hrani se svim vrstama ribe i vodozemcima. Vrlo je atraktivna riba za sportski ribolov. Autor: mr Božidar Došenović Saradnja: Duško Bogdanović i dipl. biolog Biljana Bogdanović Izdavač: Pošte Srpske a.d. Banja Luka

3,30 KM
Detaljnije

<<   <   1   >   >>