Kategorije

Filteri


   
03.09.2020.

Motiv: Prenos pošiljaka željeznicama BiH Kataloški broj: 817 Zupčanje: 13 3/4 Nominalna vrijednost: 2,70 КМ Tiraž: 20 000

2,70 KM
Detaljnije
03.09.2020.

Motiv: Prenos pošiljaka Tatarima Kataloški broj: 818 Zupčanje: 13 3/4 Nominalna vrijednost: 1,80 КМ Tiraž:20 000

1,80 KM
Detaljnije
03.09.2020.

Naziv izdanja: Evropa - drevne poštanske rute Datum izdanja: 03.09.2020. Autor: Tanja Kuruzović Vrsta izdanja: prigodno Tehnika štampanja: višebojni ofset Šalterski tabak: 8+1 Papir: muflep 100g Štamparija: Blicdruk, Sarajevo

21,60 KM
Detaljnije
03.09.2020.

Naziv izdanja: Evropa - drevne poštanske rute Datum izdanja: 03.09.2020. Autor: Tanja Kuruzović Vrsta izdanja: prigodno Tehnika štampanja: višebojni ofset Šalterski tabak: 8+1 Papir: muflep 100g Štamparija: Blicdruk, Sarajevo

14,40 KM
Detaljnije
03.09.2020.

Prema sačuvanim spisima iz perioda Otomanskog carstva, prve pošte na teritoriji današnje Republike Srpske otvorene su tokom 1864. godine. Privilegiju da prvi dobiju poštanske stanice imali su Višegrad, Zvornik, Bijeljina, Brčko, Gradiška i Brod. U periodu Otomanske vladavine nisu postojale uređene pošte, niti poštanske linije s određenim pravcem i vremenom odlaska i dolaska pošiljki. Prema potrebi, prenos pošte vršili su tatari na konjima. Noseći poštu, tatari su se tokom puta kratko zadržavali u poštanskim stanicama, gdje su mijenjali konje, odmarali se i jeli. Turske vlasti izgradile su poštanske stanice na svakih deset sati hoda. Glavna poštanska linija, bila je Travnik-Carigrad, koju su tatari održavali preko Sarajeva, Rogatice, Višegrada, Priboja, Кosovske Mitrovice i dalje ka Skoplju i prestonici Otomanskog carstva. Tatari su na toj liniji prenosili važnija službena pisma, državne dokumente… Poštanska veza između Srbije i Bosne počela je funkcionisati tokom 1851. godine, a transport pošte obavljao se preko graničnog prelaza između Rače i Bijeljine. Кada je 1878. godine izgrađena prva željeznička pruga u ovom dijelu Otomanskog carstva, koja je povezivala Banjaluku i Dobrljin, pošiljke upućene u Banjaluku i Gradišku, su odvajane, dok su ostala pisma otpremana željeznicom prema Prijedoru, Novom Gradu (tadašnjem Bosanskom Novom) i Dobrljinu. Službenik u pošti bio je dužan da na svakom pismu mastilom označi njegovu težinu i iznos naplaćene poštarine, kao i da na to mjesto stavi žig pošte. Marke i koverte s markama prodavane su u većim poštanskim stanicama, a poštanski pravilnik predviđao je i mogućnost da se marke prodaju i izvan poštanskih zgrada. Na Berlinskom kongresu 1878. godine, Austrougarska je preuzela upravljanje Bosnom i Hercegovinom. Sastavni dio opsežnih priprema za okupaciju BiH sačinjavale su i pripreme za rad ratnih pošta. Ove pošte bavile su se samo primanjem i otpremanjem korespondencije, novina i novčanih pošiljaka. Autor: Tanja Кuruzović Izdavač: Pošte Srpske a.d. Banja Luka

6,50 KM
Detaljnije
03.09.2020.

Motiv: Prenos pošiljaka željeznicama BiH i Tatarima Kataloški broj: 819 Zupčanje: 13 3/4 Nominalna vrijednost: 9,00 КМ Tiraž: 10 000

9,00 KM
Detaljnije

<<   <   1   >   >>