Kategorije

Filteri


   
03.09.2021.

Motiv: zgrada Muzeja Kataloški broj: 855 Zupčanje: 13 3/4 Nominalna vrijednost: 0,90 КМ Tiraž: 10 000

0,90 KM
Detaljnije
03.09.2021.

Naziv izdanja: 50 godina od Galerije do Muzeja savremene umjetnosti Datum izdanja: 03.09.2021. Autor: Nebojša Đumić Vrsta izdanja: prigodno Tehnika štampanja: višebojni ofset Šalterski tabak: 8+1 Papir: muflep 100g Štamparija: Blicdruk, Sarajevo

7,20 KM
Detaljnije
03.09.2021.

Povodom 50 godina od osnivanja institucije Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske i 130 godina od podizanja zgrade Stare austorugarske željezničke stanice u Banjaluci u kojoj se Muzej nalazi, Pošte Srpske izdale su filatelističko izdanje poštanske marke posvećene ovim važnim jubilejima. Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske centralna je muzejska institucija Republike Srpske nadležna za likovne umjetnosti i jedina muzejska institucija u Bosni i Hercegovini sa ovim nazivom i usko je profilisana za oblast savremene umjetnosti. Svoju djelatnost Muzej usmjerava na aktivno podsticanje razvoja savremene umjetničke scene prostora na kome djeluje, funkcionišući kao jezgro prikupljanja, čuvanja, proučavanja i predstavljanja savremenih umjetničkih praksi. Svoju viziju Muzej bazira na lokalnoj, regionalnoj i međunarodnoj saradnji sa relevantnim institucijama, čime se omogućava aktivno praćenje i prezentovanje aktuelnih umjetničkih tokova. Ovim aktivnostima Muzej želi podstaknuti saradnju i stvoriti živu, dinamičnu umjetničku scenu, čiji će dometi biti prepoznati i u međunarodnim okvirima. Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske osnovan je 1971. godine kao Umjetnička galerija u Banjoj Luci, 1994. godine ustanova je preimenovana u Galeriju likovnih umjetnosti Republike Srpske. Odlukom Vlade Republike Srpske 10. februara 2004. godine preimenovana je u Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske kada postaje i centralna muzejska ustanova. U svojoj kolekciji Muzej čuva veliki broj djela jugoslovenske, evropske i svjetske umjetnosti nastale u periodu od 1945. godine do danas i predstavlja jedinstvenu zbirku na našim prostorima. Pored razvoja lokane umjetničke scene Muzej aktivno radi na izgradnji publike i nastoji da ostane relevantan faktor u razvoju emancipovanog društva. Autor: Nebojša Đumić Izdavač: Pošte Srpske a.d. Banjaluka Saradnja: dr Sarita Vujković, direktor Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske i Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske

2,90 KM
Detaljnije

<<   <   1   >   >>