Kategorije

Filteri


   
20.11.2021.

Motiv: Dječiji crtež na temu dječija prava Kataloški broj: 864 Zupčanje: 13 3/4 Nominalna vrijednost: 2,70 КМ Tiraž: 15 000

2,70 KM
Detaljnije
20.11.2021.

Naziv izdanja: Međunarodni dan dječijih prava Datum izdanja: 20.11.2021. Autor: Tanja Kuruzović Vrsta izdanja: prigodno Tehnika štampanja: višebojni ofset Šalterski tabak: 8+1 Papir: muflep 100g Štamparija: Blicdruk, Sarajevo

21,60 KM
Detaljnije
20.11.2021.

Djeca se rađaju s temeljnim slobodama i pravima koja pripadaju svim ljudskim bićima. No, s obzirom na tjelesnu i psihičku nezrelost nameće se potreba isticanja posebnih prava djeteta na zaštitu koja proizlaze upravo iz te činjenice. Upravo je to osnovno polazište Кonvencije o pravima djeteta, koji je donijela Glavna skupština UN-a na svojem zasjedanju, 20. novembra 1989. godine. Svako od nas ima priliku za zagovaranje, promociju, pokretanje dijaloga i akcija koje će izgraditi bolji svijet za djecu ,odnosno primjenu Кonvencije o pravima djeteta. Pošte Srpske su ovaj važan datum obilježile na jedinstven način, izdavanjem poštanske marke. Najljepše od toga je što su kreatori poštanske marke bili upravo djeca i to djeca Javne ustanove za djecu i omladinu bez roditeljskog staranja „Rada Vranješević“ u Banjoj Luci,(u daljem tekstu „ Dom“) . Ova ustanova jedina nudi ovakav organizovan oblik socijalne zaštite u Republici Srpskoj i obezbjeđuje socijalno-zdravstvenu zaštitu, vaspitanje i obrazovanje, te osposobljavanje za samostalan život. Кroz svakodnevni rad, sa djecom, podstiče se, prati i usmjerava psihofizički rast i razvoj, otkrivaju se sklonosti i sposobnosti djece i mladih, izgrađuju se kulturne, higijenske i radne navike, formiraju karakterne osobine i izgrađuje se konstruktivan odnos prema životu i društvenoj sredini. Zahvaljujemo se svim učesnicima Doma na nezaboravnom druženju i predivnim likovnim radovima. Vjerujemo i nadamo se da će ova divna djeca kroz život ostvariti prava koja im pripadaju i dati svoj doprinos primjenom u odraslom dobu. Prava djece su univerzalna i trajna. Djeca su naša budućnost i svaka nova generacija ima priliku za stvaranje temelja za novi, bolji svijet, svijet dostojan djeteta. Vodimo se mišlju F.M.Dostojevskog „ Svi ideali svijeta ne vrijede suze jednog djeteta.“ Autori poštanske marke/vinjeta/FDC: Boni/Moni/Zoki - „JU Dom „Rada Vranješević.“ Grafička obrada: Tanja Кuruzović Saradnja: JU Dom „Rada Vranješević“ Banja Luka Izdavač : Pošte Srpske a.d. Banja Luka

4,70 KM
Detaljnije

<<   <   1   >   >>