Kategorije

Filteri


   
07.09.2022.
1,95 KM
07.09.2022.
1,95 KM
07.09.2022.
15,60 KM
07.09.2022.
15,60 KM
07.09.2022.
5,90 KM
07.09.2022.

Motiv: Tomas Edison Kataloški broj: 880 Zupčanje: 13 3/4 Nominalna vrijednost: 1,95 КМ Tiraž: 15 000

1,95 KM
Detaljnije
07.09.2022.

Motiv: Aleksander Graham Bel Kataloški broj: 881 Zupčanje: 13 3/4 Nominalna vrijednost: 1,95 КМ Tiraž: 15 000

1,95 KM
Detaljnije
07.09.2022.

Naziv izdanja: Nauka Datum izdanja: 07.09.2022. Autor: Nebojsa Djumic Vrsta izdanja: prigodno Tehnika štampanja: višebojni ofset Šalterski tabak: 8+1 Papir: muflep 100g Štamparija: Blicdruk, Sarajevo

15,60 KM
Detaljnije
07.09.2022.

Naziv izdanja: Nauka Datum izdanja: 07.09.2022. Autor: Nebojsa Djumic Vrsta izdanja: prigodno Tehnika štampanja: višebojni ofset Šalterski tabak: 8+1 Papir: muflep 100g Štamparija: Blicdruk, Sarajevo

15,60 KM
Detaljnije
07.09.2022.

Aleksander Graham Bel - naučnik, pronalazač i osnivač telefonske kompanije Bel. Pored rada na polju komunikacija zaslužan je za važne pronalaske u avijaciji. Bavio se istraživanjem mehanike govora pa je 1872. godine u Bostonu osnovao školu učitelja za gluvonijeme. Predajući u ovoj školi konstruisao je vještačko uho koje registruje tonove na zasjenčenoj staklenoj ploči. Izumio je električni telefon 1876. Ovaj pronalazak je više puta usavršavan, a upotrebljava se od 1877. godine. Кonstruisao je i fotofon, koji djeluje na principu pretvaranja promjena intezinteta svjetlosti u zvuk. Predložio je korišćenje voska za fonografske ploče i pronašao električni postupak za otkrivanje metalnih predmeta u ljudskom tijelu. Zaokupljenost gluvoćom svoje majke, navela ga je da studira akustiku i da razvije tehniku govora jasnim, modulisanim tonovima direktno u čelo svoje majke. Belov otac je naučio njega i njegovu braću ne samo da pišu vidljivi govor, već i da prepoznaju bilo koji simbol i prateći zvuk. Tomas Alva Edison - fizičar i plodan pronalazač koji nije stekao skoro nikakvo formalno obrazovanje, pošto je bio izbačen iz škole kao zaostao te ga je podučavala majka. Sa 14 godina već je bio preduzimač. Uredio je laboratoriju u napuštenom vagonu, kao i štampariju za svoje novine, koje je najvećim dijelom sam pisao. Sa šesnaest godina je postao telegrafista i započeo karijeru pronalazača i izumeo i patentirao električni aparat za bilježenje glasova na izborima. Кasnije, izumio je „tiker“ s papirnom trakom, korišćen za slanje cijena s berze širom zemlje. U njegove zapaženije pronalaske spadaju mikrofon s ugljenikovim granulama, za poboljšanje Belovog telefona, fonograf i električna sijalica. Tokom rada na sijalici otkrio je i „Edisonov efekat“, činjenicu da električna struja teče od zagrejanog vlakna ka obližnjoj elektrodi, ali ne i u obrnutom smijeru. Edisonov uticaj na život u 20. vijeku bio je ogroman. On je bio jedan od prvih izumitelja koji je primjenio principe masovne produkcije, te smatra se da je on kreirao prvu industrijsku istraživačku laboratoriju. Autor: Nebojša Đumić Izdavač: Pošte Srpske a.d. Banja Luka

5,90 KM
Detaljnije

<<   <   1   >   >>