Kategorije

Filteri


   
07.11.2012.

Motiv: Portret Vuka Stefanovića Karadžića i slova Kataloški broj: 579 Zupčanje: 13 3/4 Nominalna vrijednost: 1.50 KM Tiraž: 15 000

1,50 KM
Detaljnije
07.11.2012.

Naziv izdanja: 225 godina od rođenja Vuka Stefanovića Karadžića Datum izdanja: 07.11.2012. Autori: mr Božidar Došenović i Nebojša Đumić Vrsta izdanja: prigodno Tehnika štampanja: višebojni ofset Šalterski tabak: 8+1 Papir: muflep 100g Štamparija: Forum, Novi Sad

12,00 KM
Detaljnije
07.11.2012.

Vuk Stefanović Karadžić (1787-1864) rođen je u porodici u kojoj su djeca umirala, pa je dobio ime Vuk da ga "vještice ne bi ubile". Rođen je u Tršiću u Osmanskom Carstvu (danas Srbija). Obrazovanje je nastavio u Loznici, a kasnije u manastiru u Tronoši. Kako ga u samostanu nisu učili, nego tjerali da čuva stoku, otac ga vrati kući. Ne uspjevši da se upiše u karlovačku gimnaziju, on odlazi u Petrinju. Kasnije stiže u Beograd da upozna Dositeja, svog voljenog prosvjetitelja. Ovaj ga grubo otjera od sebe i Vuk razočaran odlazi u Jadar i počinje raditi kao pisar kod Jakova Nenadovića. Kad je otvorena Velika škola u Beogradu, Vuk je postao njen đak. Ubrzo obolijeva i odlazi na liječenje u Peštu. Kasnije se vraća u Srbiju i kada ustanak propada, odlazi u Beč. U Beču upoznaje Jerneja Kopitara koji mu dalje pomaže u ostvarenju planova. Započeo je svoj rad na reformi srpskog jezika i pravopisa i uvođenju narodnog jezika u književnost. Zbog problema s knezom Milošem bilo mu je zabranjeno štampati knjige u Srbiji, a i u austrijskoj državi, svojim radom stiče prijatelje i pomoć u Rusiji, gdje dobija stalnu penziju 1826. godine. U porodici mu je ostala živa samo kćer Mina Karadžić. Njegova glavna djela su: "Mala prostonarodna slavenoserbska pjesnarica" (1814), "Rječnik srpskog jezika" (1818. i 1852), Novi zavjet (Prevod na srpski jezik, 1847.), Srpske narodne priče (1821, 1853, 1870.), Srpsko epsko pjesništvo (1845). Vuk je bio cijenjen u Evropi: biran je za člana Berlinske, Bečke, Petrogradske akademije nauka, primljen je za člana naučnih društava u Krakovu, Moskvi, Getingenu, Parizu... odlikovan je od ruskog i austrougarskog cara, od pruskog kralja i Ruske akademije nauka. Godine 1861, dodijeljena mu je titula počasnog građanina grada Zagreba. Vuk je umro u Beču. Njegove kosti prenesene su u Beograd 1897. godine i s velikim počastima sahranjene u Sabornoj crkvi, pored Dositeja Obradovića. Autori: Nebojša Đumić i mr Božidar Došenović Izdavač: Pošte Srpske a.d. Banjaluka

3,50 KM
Detaljnije

<<   <   1   >   >>