Kategorije

Filteri


   
11.05.2022.
0,90 KM
11.05.2022.
1,80 KM
11.05.2022.
10,80 KM
11.05.2022.
4,70 KM
11.05.2022.

Motiv: Мasnica, Pinguicula hirtiflora Ten. Kataloški broj: 875 Zupčanje: 13 3/4 Nominalna vrijednost: 0,90 КМ Tiraž: 15 000

0,90 KM
Detaljnije
11.05.2022.

Motiv: Rosulja, Drosera rotundifolia L. Kataloški broj: 876 Zupčanje: 13 3/4 Nominalna vrijednost: 1,80 КМ Tiraž: 15 000

1,80 KM
Detaljnije
11.05.2022.

Naziv izdanja: Flora Datum izdanja: 11.05.2022. Autor: Tanja Kuruzovic Vrsta izdanja: prigodno Tehnika štampanja: višebojni ofset Šalterski tabak: 8+2 Papir: muflep 100g Štamparija: Blicdruk, Sarajevo

10,80 KM
Detaljnije
11.05.2022.

Biljke mesožderke ili karnivorne biljke posjeduju razvijene mehanizme i prilagođene organe za privlačenje plijena, njegovo hvatanje, varenje i apsorpciju hranjivih materija. Mehanizmi hvatanja plijena i procesi varenja se razlikuju kod različitih vrsta, a razvili su se kao posljedica adaptacije vrsta na nedostatak određenih hranjivih materija koje su na neki način morale obezbijediti. U Republici Srpskoj živi nekoliko vrsta karnivornih biljaka koje pripadaju rodovima Drosera, Utricularia i Pinquicula. Rosulja Drosera rotundifolia L. je višegodišnja zeljasta biljka iz porodice Droseraceae. Stablo ove biljke je dugačko oko 20 cm i bez listova je. Listovi su u prizemnoj rozeti, okruglastog oblika i prekriveni žljezdastim dlakama na čijem se obodu nalaze kapljice sluzi. Upravo te kapi joj omogućavaju hvatanje insekata. Cvjetovi su bijele boje i smješteni su na vrhu stabljike. Plod je čahura sa mnoštvom sjemenki. Rosulja privlači insekte intenzivnom crvenkastom bojom. Кada se insekti zalijepe, biljka savija dlačice i tako zatvara insekta, a potom počinje da luči enzime za varenje. Tokom varenja, rosulja iz insekta izvlači amonijak, kao i druge hranjive materije koje nisu zastupljene na staništima koja naseljava. Ova vrsta u Republici Srpskoj je strogo zaštićena, a zabilježena na svega 3 lokalitata i to na planinskim tresetištima koja predstavljaju izuzetno ugrožena staništa. Masnica Pinguicula hirtiflora Ten. je višegodišnja zeljasta biljka iz porodice Lentibulariaceae i jedan je od dva predstavnika roda Pinguicula u Republici Srpskoj. Ima listove jajastog oblika skupljene u prizemnu rozetu. Cvjetovi su na dugim tankim drškama i najčešće su ljubičaste ili plave boje. Plijen hvata pomoću žljezdastih dlaka na listovima. Ova biljka naseljava stijene uz hladne izvore i potoke. Кod nas je zabilježena na svega nekoliko lokaliteta na samom jugu Hercegovine u okolini Trebinja i strogo je zaštićena vrsta. Autor: Tanja Кuruzović Izdavač: Pošte Srpske a.d. Banjaluka Saradnja: Sara Potkonjak, dipl. biolog, Republički zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa Papir: muflep 100g Štamparija: Blicdruk, Sarajevo

4,70 KM
Detaljnije

<<   <   1   >   >>